Voor vakblad Afval! schreef ik het twee-pagina artikel ‘Cure-gemeenten gaan met elkaar verder‘. Daarin wordt antwoord gezocht op de vraag of publiek-private samenwerkingen nog wel levensvatbaar zijn.

Cure gemeenten