Voor Graficus, het vakblad voor de grafische industrie, schrijf ik als freelancer. Een van mijn artikelen gaat over het faillissement van drukkerij Flach in Heerenveen.

Graficus